Política de cookies vinculante en el
servicios web proporcionados por SatAgro

 1. W ramach funkcjonowania serwisu SatAgro pobierane w sposób automatyczny i przetwarzane są informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu SatAgro oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze stron internetowych serwisu SatAgro. Co do zasady wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą, oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu SatAgro.

 3. Operatorem serwisu SatAgro, zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest SatAgro Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, adres e-mail: biuro@satagro.pl.

 4. Celem wykorzystywania plików cookies jest:

  1. analizy pochodzenia użytkownika,

  2. zapisywaniu ustawień użytkownika,

  3. zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników zalogowanych w serwisie,

  4. zapamiętania czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził,

  5. monitorowania zachowania Użytkowników na serwisie przez Google Analytics.

 5. Serwis SatAgro wykorzystuje, co do zasady, dwóch rodzajów plików cookies:

  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

  2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkowników naszego serwisu i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu SatAgro. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 7. Operator serwisu SatAgro informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach stron internetowych serwisu.

 8. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników serwisu mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem serwisu SatAgro kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.